Tiếp xúc

Lịch làm việc của văn phòng chúng tôi là thứ Hai đến thứ Sáu, 9:30 đến 18:30, GMT + 2. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo panelsupport.vn@datadiggers-mr.com hoặc sử dụng mẫu liên lạc dưới đây. Thông thường chúng tôi trả lời bất cứ yêu cầu trong vòng 24 giờ làm việc.

Trụ sở
Data Diggers Market Research S.R.L.
Mã Thuế GTGT: RO34246710, số Đăng ký J23/915/2015
Địa chỉ: Buzesti số 75-77, tầng 9, căn hộ số 5, khu vực thứ nhất, 011013, Bucharest, Romania
Email: panelsupport.vn@datadiggers-mr.comMẫu liên lạc
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, quý khách có thể sử dụng mẫu liên lạc dưới đây:


Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome