Tấm về trực tuyến

Chỉ nói đơn giản, ban trực tuyến là nhóm người dùng Internet đồng ý điền vào các bản khảo sát trực tuyến và tham gia vào các chiến dịch nghiên cứu thị trường khác nhau.

Các chủ đề của bản khảo sát trực tuyến rất khác nhau, ví dụ như từ tiêu dùng thực phẩm đến mức độ thường xuyên quý khách truy cập internet trên điện thoại di động.

Các thư mời khảo sát sẽ được gửi đến địa chỉ email được thu thập ở giai đoạn đăng ký vào ban; email bao gồm liên kết đến trang web mà bản khảo sát trực tuyến được lưu trữ và các thành viên của ban được mời trả lời các câu hỏi và chia sẻ ý kiến ​​của mình theo cách đó.

Điền vào bản khảo sát trực tuyến thường mất 10-15 phút, tuy nhiên có những trường hợp mà thời gian hoàn thành bản khảo sát có thể kéo dài hơn.
Trong mọi trường hợp, đối với mỗi bản khảo sát hoàn thành thành công, thành viên của ban sẽ nhận được tiền hoặc điểm điện tử. Mỗi bản khảo sát có thời gian điền được dự kiến: thời gian ​​hoàn thành bản khảo sát theo dự kiến càng dài thì số lượng điểm điện tử hay số tiền quý khách thắng càng lớn. Khi quý khách đạt đến một số dư nhất định, quý khách có nhiều cách khác nhau để rút số tiền kiếm được của quý khách: PayPal, chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản cá nhân, tiền mặt, chứng từ trực tuyến, v.v.

Số dư của quý khách được hiển thị trong tài khoản cá nhân của ban của quý khách. Không có nghĩa vụ phải điền vào mọi bản khảo sát trực tuyến mà quý khách được mời, mặc dù đó là lợi ích của quý khách khi làm điều đó, bởi vì theo cách đó quý khách kiếm được nhiều phần thưởng hơn. Quý khách có thể hủy tài khoản ban của quý khách bất kỳ lúc nào.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome