Tại sao bạn nên đăng ký

Rất đơn giản: bởi vì quý khách có ít nhất một vài lý do rất quan trọng:

  • Kiếm phần thưởng: đối với mọi bản khảo sát trực tuyến quý khách đã hoàn thành thành công, quý khách kiếm được số tiền thực sự trong tài khoản ban của quý khách. Khi bạn đã đạt đến 10 đô la Mỹ, bạn có thể dễ dàng rút tiền bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào được mô tả ở đây.

  • Quý khách có cơ hội chia sẻ ý kiến của mình về nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến thiết kế sản phẩm tương lai và chất lượng dịch vụ do một công ty nhất định cung cấp. Làm thế nào? Rất đơn giản: DataDiggers thường làm việc với khách hàng điều hành các chiến dịch nghiên cứu thị trường cho các công ty nổi tiếng có sản phẩm là một phần của cuộc sống hàng ngày của quý khách. Chúng tôi làm việc với khách hàng đại diện cho các công ty như là Microsoft, Apple, Samsung, Intel, Oracle, Sony, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Coca Cola, Pepsi, Danone, L'Oreal, Tissot, P&G, Henkel và nhiều công ty khác.

    Thông tin mà quý khách cung cấp sẽ giúp những công ty này cải tiến được các sản phẩm hiện tại và tương lai và làm cho đời sống của quý khách dễ dàng hơn.

  • Điền vào các bản khảo sát trực tuyến rất vui và dễ dàng : Các bảng câu hỏi của chúng tôi có thể dễ dàng truy cập vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi nào miễn là quý khách có kết nối internet. Quý khách có thể điền các bản khảo sát từ máy tính xách tay, điện thoại thông minh hay máy tính bảng của quý khách, vào bất kỳ giờ nào trong ngày hay thậm chí trong cả ngày cuối tuần, nếu quý khách thích.

  • Hoàn toàn miễn phí và quý khách có thể hủy tài khoản thành viên ban vào bất kỳ lúc nào: trở thành một thành viên của ban DataDiggers hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, quý khách có thể kiếm được tiền với mỗi bản khảo sát hoàn thành thành công và nếu quý khách không muốn nhận thư mời nữa, quý khách có thể hủy tài khoản dễ dàng vào bất kỳ lúc nào.

Nếu chúng tôi đã thuyết phục được quý khách, bấm vào đây, hãy điền một vài chi tiết cơ bản về bản thân quý khách ở mẫu phía bên trái và … chào mừng quý khách đến với ban DataDiggers!

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome