Ai là DataDiggers

DataDiggers là một thương hiệu của Data Diggers Market Research S.R.L., một công ty đăng ký Rumani đối phó với bộ sưu tập dữ liệu sử dụng các cuộc khảo sát trực tuyến cũng như các phương pháp định lượng và định tính xã hội khác.

Data Diggers Market Research S.R.L. được đăng ký tại Registry Rumani Thương Mại, nr. J23/915/2015 và VAT ID RO34246710 và có trụ sở tại Đường Buzesti số 75-77, tầng 9, căn hộ số 5, khu vực 1, 011013, Bucharest, Romania.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome